De dienstverlening van FLEXACCON bestaat uit werving & selectie van professionals en het uitvoeren van detachering- en interim-managementopdrachten voor derden, intermediaire bureaus, accountantsorganisaties en marktplaatsen. Daarnaast verlenen wij adviesdiensten bij uw bedrijfsvoering en bieden wij verschillende vormen van managementondersteuning aan.

 

Aanvullende diensten

Waar werkgevers en werknemers in Nederland enkele jaren geleden nog flink aan moesten wennen is inmiddels een algemeen geaccepteerd verschijnsel geworden: projectmatig werken in een flexibele vorm. Steeds meer bedrijven hebben naast de vaste kern van personeelsleden, ook behoefte aan een flexibele schil voor de uitvoering van extra of specialistische taken. Bij het invullen van de flexibele schil wordt door opdrachtgevers (al of niet in combinatie met de leverancier) ruime aandacht besteed aan de analyse van de probleemstelling, de voorbereiding op het project, de omschrijving van de uit te voeren taken, het beoogde eindresultaat en de evaluatie van de verleende service.

Wij helpen u graag met het opzetten en beheren van een flexibele schil van verschillende soorten van (tijdelijke) professionals voor de uitvoering van extra of specialistische taken.

 

Draag bepaalde risico’s aan ons over

Naast bemiddeling van professionals en de opzet en het beheer van een flexibele schil kunt u ook de door u zelf geworven ZZP ’er bij ons onder brengen en laten payrollen. Hiermee wordt u als opdrachtgever ontlast van alle administratieve en juridische handelingen en nemen wij het risico van (vermeend) werkgeverschap van u over.

FLEXACCON professionals kunnen worden ingezet bij onder andere:

  • het wegwerken van achterstanden;
  • het verlenen van periodieke ondersteuning tijdens piekbelasting;
  • het overbruggen van een periode waarin een functie vacant is;
  • ziekte of zwangerschapsverlof van een medewerker;
  • extra drukte tijdens oplevering van interne projecten, fusie en reorganisatie;
  • het beschrijven en inrichten van processen of de administratieve organisatie;
  • de ondersteuning bij de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem.

Interesse?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van FLEXACCON voor opdrachtgevers of wilt u een opdracht plaatsen? Bel dan naar ons kantoor 033-473 69 48 of vul het bijgaande contactformulier in.